Så blir du legitimerad röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterska

En röntgensjuksköterska hjälper till att diagnostisera skador och sjukdomar med hjälp av röntgenteknologi. Här får du i fem enkla steg veta mer om hur du ansöker om svensk legitimation för att kunna söka jobb som röntgensjuksköterska.

I Sverige är titeln röntgensjuksköterska lagskyddad. Det betyder att du kan jobba som röntgensjuksköterska först när du fått din legitimation. I yrket hanterar du olika typer av utrustning och röntgenmaskiner, samtidigt som det är ett patientnära arbete.

Vi på Cure Staff kan hjälpa dig att ansöka om legitimation – från språkkurser och granskning av din utbildning, till ansökan om praktikplats.

1. Första steget är skicka din utbildning för granskning

 

Är din utbildning huvudsakligen från ett land utanför EU/EES? Då behöver du skicka in din utbildning för granskning hos Socialstyrelsen. De kommer att granska din utbildning för att säkerställa att den lever upp till de svenska kraven för yrket.

Börja med att ladda ner ett formulär från Socialstyrelsens hemsida. Du ska bifoga kopior av de dokument som finns i listan nedanför. Däremot behöver du inte ett svenskt personnummer för att göra denna kostnadsfria ansökan.

Din ansökan ska innehålla kopior av följande dokument. Alla dokument som inte är på svenska eller engelska ska översättas av en certifierad översättare.

 • Förstasidan av ditt pass
  Certifikat eller diplom från din utbildning (på originalspråk och översatt version)
 • Certifikat som visar omfattning och innehåll på de kurser du har avslutat.
 • Om du har ändrat ditt för- eller efternamn sedan du avslutade utbildningen ska du skicka med bevis på namnändringen.

Det kan ta upp till tre månader innan du får ett beslut från Socialstyrelsen. Om du är student hos Cure Staff hjälper vi dig med att fylla i och skicka in ansökan.

2. Lär dig prata Svenska

 

Innan du kan börja jobba som röntgensjuksköterska i Sverige måste du prata flytande svenska. Både kunskapsprovet och din praktik är på svenska, så du behöver börja studera i god tid.

Det enklaste sättet är att anmäla dig till vår kurs Svenska för vårdpersonal. Det är en digital språkkurs, särskilt framtagen för dig som har en vårdutbildning från ett land utanför EU/EES. Kursen pågår i sex månader och motsvarar 15 timmars studier varje vecka.

Givetvis uppfyller kursplanen kraven enligt den europeiska referensramen (GERS) för språk. Du behöver inte kunna svenska innan du startar kursen. Vi börjar med svenska för nybörjare (A1) och kursen avslutas när du nått en avancerad nivå (C1).

3. Ta kunskapsprovet för röntgensjuksköterskor

 

Det är dags att ta nästa steg. Din utbildning är godkänd och det är dags att ta det obligatoriska kunskapstestet för röntgensjuksköterskor. Innan du gör det behöver du prata flytande svenska. Däremot behöver du inte bevisa dina språkkunskaper förrän du ansöker om legitimation i det femte steget.

Vilka delar består kunskapsprovet av? Först kan vi nämna att alla kunskapstest för röntgensjuksköterskor administreras av Lunds Universitet. Du kan hitta mer information om registrering och kursdatum på deras hemsida. Själva kunskapsprovet består av tre teoretiska delar och ett praktiskt kunskapsprov.

Teoriprov, delprov 1: Strålningsfysik. Provet innehåller frågor runt strålningsteknologi, strålningsbiologi och strålskydd, datortomografi samt magnetisk resonanstomografi

Teoriprov, delprov 2: Läkemedelsberäkning

Teoriprov, delprov 3: Radiologisk undersökningsmetodik. Provet innehåller frågor runt omvårdnad, relevant anatomi samt vanligt förekommande diagnostik inom kroppens olika organsystem samt handlande vid akuta situationer.

Praktiskt prov: Det praktiska provet anordnas under en dag vid det kliniska centrumet (Practicum Clinical Skills Centres, en del av Lunds Universitet) i Lund. Provet består av fem medicintekniska moment som en röntgensjuksköterska normalt utför i sitt arbete på en röntgenavdelning.

När du väljer att ta din legitimation via CureStaff hjälper vi dig med alla förberedelser inför alla fyra delprov. Du har sex månaders förberedelse inför teoriprovet, och tre månaders förberedelse inför det praktiska kunskapsprovet.

Under förberedelsen går ni först igenom gamla prov. Sedan får du testa att använda den medicinska utrustning som är vanlig i Sverige. Det är en stor hjälp för dig för att kunna tänka och att möta patienter precis som en svensk legitimerad röntgensjuksköterska gör. Dessutom har du möjlighet att prata om och att träna på medicinska termer med kollegor i grupp.

Från att du gör det första provet har du fem år på dig att få godkänt på hela kunskapsprovet. För att få hjälp och stöttning kan du kontakta oss så berättar vi mer om vårt förberedelseprogram för sjuksköterskor.

4. Vilka lagar och regler gäller för röntgensjuksköterskor?

 

Du har du klarat kunskapsprovet, och har bara en kurs kvar innan du kan ansöka om yrkeslegitimation. Den sista kursen är en webbaserad kurs om de lagar och regler som gäller inom den svenska sjukvården.Detta är en gratis kurs. Du väljer själv om du vill studera på deltid eller heltid. Dessutom kan du börja din kliniska praktik samtidigt som du går kursen.

5. Praktik på en röntgenavdelning

 

Det är dags att hoppa i arbetskläder och börja jobba. Din praktik måste pågå minst tre sammanhängande månader på samma arbetsplats. Under praktiken ska du göra konventionella röntgenundersökningar, datortomografiundersökningar och magnetiska, resonanstomografiundersökningar samt medverka vid interventioner/angiografiundersökningar.

Praktiken är ett viktigt tillfälle att visa din kunskap och lämplighet för yrket. Du får handledning av en legitimerad röntgensjuksköterska och får också en bättre förståelse för hur det svenska vårdsystemet fungerar.

Inför praktiken är du ansvarig för att hitta en arbetsplats. Är du osäker på var du ska börja? Då kan vi hjälpa dig. När du går Cure Staffs utbildningsprogram kan vi stötta dig hela vägen till en svensk legitimation.

6. Sista steget för att arbeta som röntgensjuksköterska

 

Oavsett om du väljer att ansöka om legitimation själv eller med hjälp av Cure Staff, så är det dags för den sista delen: Att ansöka om legitimation. Du har med framgång klarat alla prov, kurser och praktiskt arbete. Din svenska har aldrig varit bättre, och du kan såklart inte vänta på att komma igång att jobba.

Det enda du behöver göra är att:

 • Betala ansökningsavgiften på 870 kronor (2022)
 • Skicka in din ansökan tillsammans med följande dokument:
  • En kopia av förstasidan i ditt pass
  • En kopia av certifikatet som visar dina språkkunskaper i svenska
  • Originaldokument som visar att du har avslutat din praktikperiod

Nu behöver du bara vänta 2–4 veckor, och om din ansökan är komplett kommer du få ett beslut från Socialstyrelsen. Så snart du har fått din legitimation kan du börja arbeta som röntgensjuksköterska.

Ansök om din legitimation tillsammans med Cure Staff

 

Att flytta till ett annat land ger dig och din familj möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Men en ny karriär, livsstil och oanade hinder kan också skapa onödig stress. Låt oss hjälpa dig att kickstarta din nya karriär i Sverige.

Kontakta oss för mer information om dina möjligheter genom Cure Staff!

Facebook
LinkedIn