Cure Staff matchar vårdpersonal från hela världen med vårdgivare i hela Sverige

Vårdgivare kan alltid räkna med Cure Staff när ni behöver rätt kompetens. På samma sätt hjälper vi dig som vill arbeta i Sverige. Hela vägen från arbetsvisum och studier, till praktik och anställning i den svenska sjukvården.

Tre av fyra läkare får godkänt på kunskapsprovet

Tre av fyra läkare som går Cure Staffs utbildning klarar sitt kunskapsprov. Det är ett mycket bättre resultat än snittet år 2019 hos Socialstyrelsen – där blir drygt 20 procent godkända.

Styrkan hos Cure Staff är att vi bara tar in personer som med rätt utbildning och motivation. Av oss får du noga utvalt kursmaterial som hjälper dig att bli godkänd för just ditt vårdyrke.

Cure-Staff-1536x1004

”Tillsammans löser vi personalbristen inom svensk sjukvård!”

Cure Staff är ett privat bolag som grundades år 2017 med en tydlig vision: Att bygga en bro mellan svenska vårdgivare och utländsk vårdpersonal.

Det finns en brist på vårdpersonal i Sverige. Samtidigt finns det också många som vill komma hit och arbeta. Det gav Cure Staffs grundare Azad Honarvar en idé.

Han ville hitta ett enklare sätt för internationell vårdpersonal att få arbete i Sverige. För att lyckas tog han kontakt med lärare från högskolan i Borås. Det var samma lärare som för många år sedan hade lärt honom svenska.

Tillsammans har de tagit fram en kursplan för Cure Staff. Det är ett program som hjälper varje kandidat att – så snabbt som möjligt – bli legitimerad inom sitt yrke.