Förberedande kurs inför kunskapsprovet

Home | Kurser | Förberedande kurs inför kunskapsprovet
Forberedelsekurs-kunskapsprovet-1024x684

Förberedande kurs inför kunskapsprovet

Kursöversikt

Denna förberedande kurs vänder sig till vårdpersonal med utbildning från land utanför EU/EEA. Kursen förbereder dig på den teoretiska och praktiska delen av kunskapsprovet, som är ett krav för att få legitimation att utöva vårdarbete i Sverige.

Du behöver få godkänt på den teoretiska delen innan du påbörjar den praktiska delen. Undervisningen bygger på problemorientering och problemlösning i grupp. När du blir antagen till kursen får du också ett konto till CureStaffs kursportal, där du har tillgång till kursmaterial och självtester. Det flexibla upplägget ger studenter möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, workshops, litteraturstudier och praktisk träning.

Behörighetskrav för kursen

  • Beslut från Socialstyrelsen om prövning av utländsk utbildning.

  • Godkända kunskaper i svenska, nivå C1.

Fyll i formuläret för att anmäla dig till kursen:

ANSÖK HÄR