medical college student with stack of books

Kursöversikt

“Svenska för vårdpersonal” är en digital kurs som motsvarar 15 timmars studier i veckan. Efter kursen motsvarar din svenska nivå C1, vilket betyder att du pratar flytande svenska.
Om din utbildning kommer från ett land utanför EU/EEA, behöver du visa att du har tillräckliga språkkunskaper i svenska innan du kan ansöka om legitimation.
När du har avslutat kursen är din kunskap i det svenska språket tillräcklig för att ansöka om en legitimation eller studera vid ett svenskt universitet. Cure Staffs kursplan är utvecklad enligt den europeiska referensramen (GERS) för språk.

Kurslängd

Vår program består av 6 månader intensiv svenskakurs. Du behöver inte kunna svenska innan du startar kursen. Vi börjar med svenska för nybörjare (A1) och kursen avslutas när du nått en avancerad nivå (C1).

Programmet innehåller två kurser:

  • Svenska för vårdpersonal, A1-C1
  • Introduktion till svensk vårdsystem
Fyll i formuläret för att anmäla dig till kursen:

Behöver du hjälp?

Kontakta våra konsulter, de hjälper dig så fort de fått ditt meddelande.