läkare stetoskop

Kursöversikt

Denna förberedelsekurs vänder sig till sjuksköterskor med utbildning från land utanför EU/EEA. Kursen förbereder dig på den teoretiska och praktiska delen av kunskapsprovet. Du behöver få godkänt på den teoretiska delen innan du påbörjar den praktiska delen.
Undervisningen bygger på problemorientering och problemlösning i grupp. Studierna ger studenten möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, workshops, litteraturstudier och praktisk träning.

Behörighetskrav för kursen

– Treårig eftergymnasial utbildning som sjuksköterska från land utanför EU/EEA.
– Beslut från Socialstyrelsen om prövning av utländsk utbildning.
– Godkända kunskaper i svenska, nivå C1.

Kursens innehåll

 1. Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård
 2. Farmakologi och läkemedelsberäkning
 3. Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
 4. Vård och omvårdnad vid hälsa och ohälsa
 5. Svenska termer inom sjukvården
 6. Teoretiskt kunskapsprov
 7. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvården
 8. Samhälls- och författningskunskap
 9. VFU inom kommunal vård och omsorg
 10. Praktiskt kunskapsprov
 11. VFU på sjukhus
Fyll i formuläret för att anmäla dig till kursen:

Behöver du hjälp?

Kontakta våra konsulter, de hjälper dig så fort de fått ditt meddelande.