6 steg till medicinsk legitimation för dig som är utbildad utanför EU eller EES

Home | Vägen till legitimation | 6 steg till medicinsk legitimation för dig som är utbildad utanför EU eller EES
förberedelse-kurs-inför-1024x683

6 steg till medicinsk legitimation för dig som är utbildad utanför EU eller EES

När du vill arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige kan du behöva ansöka om svensk legitimation. Kravet gäller för 22 yrken. Om du är utbildad utanför EU/EES måste du få godkänt på ett antal kurser innan du kan skicka din ansökan. Denna artikel guidar dig genom hela processen i sex enkla steg.

Steg 1: Skicka din examen för bedömning

För att ansöka om svensk legitimation är första steget att skicka dokumentation av din utbildning för bedömning. Socialstyrelsen gör bedömningen som ofta tar upp till två månader. Om din utbildning motsvarar en svensk utbildning och du blir godkänd, kan du fortsätta till steg två.

Är du osäker på vad du ska börja? Vi kan hjälpa dig att bedöma din utbildning. Kontakta Cure Staff så berättar vi mer.

Steg 2: Lär dig flytande svenska – nivå C1

För att få arbeta inom den svenska sjukvården behöver du prata svenska, danska eller norska. Om du inte pratar något av dessa språken idag, rekommenderar vi att du börjar med en svenskakurs så snart som möjligt.

När du har bestämt att du vill bo och arbeta i Sverige, ska du anmäla dig till en kurs i svenska som möter någon av kraven nedan:

  • Svenska, nivå C1.

  • Svenska på nivå 3 från Komvux eller svenska som andraspråk.

  • Andra kurser eller prov som visar att du får studera vid ett svenskt universitet.

  • Bedömning av vårdgivare med tydlig dokumentation av hur bedömningen genomfördes.

Hos Cure Staff kan du gå kursen Svenska för vårdpersonal, som är framtagen i linje med den europeiska referensramen (GERS) för språk.

Steg 3: Förberedelse och genomförande av kunskapsprovet

Om du är utbildad inom vård och omsorg i ett land utanför EU eller EES, behöver du genomföra och få godkänt på kunskapsprovet. Provet visar att du har tillräckliga kliniska och språkliga kunskaper för att kunna utföra ditt yrke i Sverige.

Frågorna i kunskapsprovet är specifikt utformade för ditt yrke. Därför behöver du förbereda dig noggrant innan du tar provet.

Att få godkänt på kunskapsprovet kan vara en utmaning. Därför har Cure Staff utvecklat en särskild kursplan i två delar för att du ska få rätt kunskap för att klara provet. Vi vill inte gärna skryta, men resultaten från vår utbildning är fantastiska:

75 procent av läkarna och 99 procent av sjuksköterskorna som deltar i Cure Staffs program klarar kunskapsprovet.

Del 1 – Teoriprov

Du har sex månader att förbereda dig på teoridelen av kunskapsprovet. Under den tiden kommer vi utvärdera de viktigaste delarna av provet, gå igenom hur dina svar bedöms och även kika på kunskapsprov från tidigare år. Teoriprovet är på svenska, med det kan förekomma studiematerial på engelska.

Del 2 – Praktiskt prov

Under tre månader förbereder du dig på den praktiska delen av kunskapsprovet. Vi kommer att titta på prov från föregående år och se på den medicinska utrustning som ofta används inom svensk sjukvård.

Förutom detta går vi också igenom bemötande av patienter. Det är en stor fördel för dig om du redan nu får en förståelse för hur du kan bemöta patienterna. Du kommer också få diskutera medicinska termer i olika gruppövningar. Allt detta ger dig bästa förutsättningar inför din kommande praktik och arbete i Sverige.

Steg 4: Lär dig mer om svenska lagar och regler

När du har fått godkänt på kunskapsprovet, är det dags för kursen om svenska lagar och regler som berör hälso- och sjukvården. Kursen är digital och hålls av Umeå Universitet.

Det är en deltidskurs med 20 timmars studier i veckan. Beräknad tid för kursen är 10 veckor. Du kan genomföra kursen snabbare om du är villig att studera i högre takt än 50 procent.

Steg 5: Börja din praktikperiod

Så snart du fått godkänt på kunskapsprovet kan du ansöka om en praktikplats. Ditt yrke avgör hur lång praktik du måste göra. Förbered dig genom att skriva en lista på vårdgivare som du skulle vilja arbeta hos. Kandidater som deltar i Cure Staffs utbildningsprogram kan få hjälp att hitta en lämplig praktikplats.

  • Sex månaders praktik gäller bland annat för läkare, tandläkare och apotekare.

  • Tre månaders praktik gäller bland annat för sjuksköterskor, optiker och fysioterapeuter.

Din praktik måste göras hos samma arbetsgivare under en sammanhängande period. Även om du har tidigare arbetserfarenhet måste du genomföra hela praktikperioden.

När du har avslutat praktiken kommer din handledare att signera ett dokument som bevisar att du genomfört praktiken. Detta dokument ska du skicka in samtidigt som du ansöker om en svensk legitimation för ditt yrke.

Steg 6: Ansök om svensk legitimation

När du avslutat steg 1-5 är du redo att ansöka om en svensk legitimation. Om du har valt att kickstarta din karriär med Cure Staff kommer vi att hjälpa dig med allt du behöver förbereda.

Eftersom ansökningsprocessen är lång är det extra viktigt att kontrollera vilken dokumentation du behöver skicka in. Kom ihåg att din utbildning och ditt yrke påverkar vilka dokument och certifikat som krävs för ansökan.

Låt din dröm bli verklighet!

Sedan starten 2017 har Cure Staff hjälpt hundratals personer att kickstarta sin karriär i Sverige. Ditt yrke avgör vad du behöver göra i varje steg av processen.

Vet du inte var du ska börja? Låt oss hjälpa dig att nå ditt mål. Kontakta oss för mer information om vår utbildning och hur du ansöker om svensk legitimation.