Arbeta som tandläkare i Sverige

Home | Vägen till legitimation | Arbeta som tandläkare i Sverige
Cure Staff blog dentist-1024x576

Arbeta som tandläkare i Sverige

Det behövs fler tandläkare runt om i Sverige. Men även om du är utbildad tandläkare, måste du ha en legitimation för att få utöva yrket. Denna artikel beskriver vad du behöver göra innan du kan ansöka om en legitimation. Vi kommer också prata om hur du gör för att hitta en praktikplats och slutligen en anställning som tandläkare.

Är du tandläkare, men utbildad utanför Sverige?

Tandläkare är en av flera vårdyrken som kräver en legitimation. Om huvuddelen av din utbildning tog plats i ett land utanför EU/EES måste du därför skicka in din examen för granskning hos Socialstyrelsen.

Ett annat alternativ för att kunna ansöka om en svensk legitimation är att du vidareutbildar dig vid en högskola eller universitet. Men där finns bara ett begränsat antal platser. Därför kommer den här artikeln att fokusera på vägen till legitimation genom kunskapsprovet.

Häng med, så berättar vi mer om varje steg du behöver ta för att arbeta som tandläkare i Sverige.

Redo att skicka in din utbildning för granskning?

Vi har redan tjuvkikat på första steget för att komma igång: Skicka in din utbildning för granskning hos Socialstyrelsen. Innan du skickar in din ansökan, säkerställ att du har alla dokument som behövs, översatta till engelska eller svenska. Om du behöver översätta dokument, kom ihåg att du ska anlita en certifierad översättare.

Ett annat råd är att skicka in all dokumentation samlat vid ett tillfälle. Det kan ta upp till tre månader innan du får svar, och om din ansökan inte är komplett kan det ta längre tid än så.

Vilka dokument behöver du skicka in för granskning?

 • Ansökningsformuläret för granskning av utbildning utomlands, vilken du laddar ner på socialstyrelsen.se.

 • En kopia av förstasidan i ditt pass eller ett nationellt ID från Sverige.

 • En kopia som visar att du har avslutat din utbildning, till exempel ett diplom eller examensbevis.

 • En lista med alla kurser som ingick i din utbildning. Kom ihåg att skriva ner hur många timmars studier som kursen motsvarade.

Om du har ändrat ditt för- eller efternamn (efter att du avslutade dina studier till tandläkare) behöver du också lämna någon form av dokumentation på namnändringen.

Måste jag prata svenska för att arbeta som tandläkare?

Ja, för att ansöka om en legitimation måste du visa att du talar och förstår svenska. Du behöver däremot inte kunna prata svenska för att få din utbildning godkänd av Socialstyrelsen. Så fort din utbildning är godkänt är det dags för kunskapsprovet, där kunskap i svenska är en förutsättning. Därför är det en god idé att börja med svenskastudierna så snart som möjligt.

Cure Staff anordnar kurser i svenska för vårdpersonal. Under kursen får du lära dig att tala och skriva svenska, och vi lär oss också ord och fraser som är användbara inom vårdsektorn.

Vill du komma igång redan idag? Anmäl dig till kursen Svenska för vårdpersonal

Gör dig redo för kunskapsprovet för tandläkare

Så snart din utbildning har blivit granskad och godkänd är det dags att förbereda sig för det obligatoriska kunskapsprovet. Det är Karolinska Universitetet i Stockholm som håller i kunskapsprovet för tandläkare.

Provet består av en praktisk och en teoretisk del, vilka fördelas på två olika dagar.

 • Du har 6 timmar på dig att avsluta den teoretiska delen av kunskapsprovet.

 • Du måste klara den teoretiska delen innan du börjar med det praktiska provet. Den praktiska delen består av två delar; en strukturerad klinisk studie och ett fall med en fantompatient.

Det finns flera fördelar med att studera genom Cure Staffs utbildningsprogram. Hos oss får du möjlighet att diskutera praktiska frågor tillsammans med andra branschkollegor och lärare. Du har också tre månaders förberedande studier inför teoriprovet och sex månaders studier inför den praktiska delen av kunskapsprovet.

Studietiden och upplägget gör att Cure Staffs kandidater klarar kunskapsprovet redan på första försöket. Med Cure Staff behöver du inte bekymra dig om vad som är nästa steg. Vår ambition är att stötta dig hela vägen; från svenskastudier, till att hitta ditt drömjobb!

Behöver en tandläkare kunna svensk lagstiftning?

Även tandläkare måste hålla sig uppdaterade kring svenska lagar och regler. Därför kommer du behöva anmäla dig till kursen om lagar och regler vid Umeås Universitet. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng, vilket innebär fem veckors heltidsstudier. Du kan själv välja om du vill studera på heltid eller deltid.

Tandläkare ska göra sex månaders praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen får du äntligen sträcka ut vingarna. Detta är din möjlighet att visa dina praktiska kunskaper som tandläkare. Det första steget är att hitta en arbetsplats där du kan utföra praktisk tjänstgöring under sex månader.

Innan du kan börja din praktik måste du ansöka om särskilt förordnande. Det är ett särskilt tillstånd som tillåter dig att praktisera som tandläkare trots att du saknar legitimation. Din arbetsplats behöver ansöka om särskilt förordnande minst en månad innan du startar din praktik.

Vårt råd är att försöka hitta en praktikplats så snart du fått godkänt på kunskapsprovet. Medan du väntar på beslut kan du lägga tid på att avsluta kursen i svensk lagstiftning.

Sista steget: Ansök om legitimation som tandläkare

Du har med framgång klarat av alla nödvändiga steg och är nu redo att att ansöka om legitimation. Så snart du har fått den kan du börja arbeta som tandläkare i Sverige.

De sista två stegen är:

 1. Betala avgiften på 870 kronor (2022).

 2. Skicka in din ansökan med följande dokumentation:

  1. ansökningsformuläret från Socialstyrelsen.

  2. en kopia av första sidan i ditt pass.

  3. en kopia av certifikat som bevisar din kunskap i det svenska språket.

  4. ett certifikat som styrker att du har avslutat din praktiska tjänstgöring.

Det kan ta 2-4 veckor innan Socialstyrelsen hanterar din ansökan. Om du behöver skicka in fler dokument kan väntetiden bli något längre.

Ansök om svensk legitimation redan idag

Cure Staff finns här, redo att stötta dig i dina karriärdrömmar. Vi ger dig stödet och kunskapen du behöver för att kunna ansöka om en svensk legitimation. Kontakta oss för mer information om vår kursplan och kurserbjudande.

Tillsammans kan vi lösa personalbristen på tandläkare i Sverige!