Ansök om läkarlegitimation i sex enkla steg

Home | Vägen till legitimation | Ansök om läkarlegitimation i sex enkla steg
Doctor-of-Medicine blog-Cure-Staff-1024x576

Ansök om läkarlegitimation i sex enkla steg

Vill du arbeta som läkare i Sverige? Då är detta guiden för dig. Om du är utbildad läkare utanför EU/EES måste du få godkänt på kunskapsprovet först. Sedan kan du ansöka om en yrkeslegitimation som allmänläkare eller specialistläkare.

Hur ansöker jag om läkarlegitimation?

Du vet väl om att läkare är en av 22 skyddade yrkestitlar som kräver legitimation? Legitimationen är ditt bevis på att du har kunskap att bemästra yrkesrollen som allmänläkare eller specialistläkare.

Om du ansöker om legitimation genom Cure Staff får du allt stöd du behöver. Vi vill att du får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas på din väg. Därför hjälper vi dig inte bara med att ta fram rätt dokumentation, utan erbjuder även kurser i svenska och förberedelsekurser inför kunskapsprovet.

Måste jag har ett svenskt personnummer för att ansöka om läkarlegitimation?

Nej, du behöver inte ha ett svenskt personnummer eller adress i Sverige för att starta processen. Däremot behöver du ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att sedan kunna arbeta som läkare i Sverige.

1. Skicka din utbildning för granskning

I Sverige är det Socialstyrelsen som granskar och godkänner utländska utbildningar för vårdyrken. Du behöver skicka in flera dokument om dig och din läkarutbildning, samt ett ansökningsformulär.

Ladda ner ansökningsformuläret på socialstyrelsen.se. Fyll i blanketten och skicka till Socialstyrelsen tillsammans med följande dokument:

  • kopia av ditt

  • diplom eller certifikat som visar att du avslutat en läkarutbildning,

  • certifikat på vilka kurser du avslutat och omfattningen på de kurserna.

Om du har ändrat ditt för- eller efternamn sedan du avslutade din utbildning, kom ihåg att skicka med bevis på namnändringen. Det tar upp till tre månader innan du får besked från Socialstyrelsen. Du kan få godkänt direkt eller bli ombedd att skicka in kompletterande dokument. Med tanke på den långa handläggningstiden är det viktigt att skicka in rätt information från början.

2. Lär dig svenska för att arbeta som läkare

Nu är det dags att lära sig svenska i tal och skrift. Kunskapsprovet är på svenska, och de praktiska delarna kräver att du kommunicerar på svenska genom provet. Du kommer därför att fokusera på viktiga begrepp som rör läkaryrket och vårdsektorn.

Cure Staff erbjuder kursen Svenska för vårdpersonal. Du behöver inte kunna någon svenska för att komma igång.

Anmäl dig till kursen

3. Kunskapsprovet för läkare

När din utbildning är granskad och godkänd kan du anmäla dig till kunskapsprovet. Provet hålls på svenska och administreras av Umeå Universitet.

Teoretiska delen av kunskapsprovet

Teoriprovet hålls fyra gånger varje termin. Du har sex timmar på dig att svara på alla frågorna. Innan du går vidare till den praktiska delen måste du fått godkänt på teoriprovet.

Praktiska delen av kunskapsprovet

Steg två är ett kliniskt prov där du får visa din skicklighet i yrket. Provet är ett så kallad OSCE, vilket står för objective, structured clinical examination.

På Cure Staff hjälper vi dig med förberedelserna inför kunskapsprovet. Av de läkare som gått vårt utbildningsprogram klarar 75 procent provet redan första gången. Du kan jämföra framgången hos våra kandidater med Socialstyrelsens statistik – där bara 20 procent av studenterna klarar provet.

4. Läkare behöver förstå svenska lagar och regler

Nu är det dags för den sista kursen om svenska författningar. Här får du lära dig mer om de lagar och regler som gäller inom vårdsektorn. Det är digital kurs som kan läsas på heltid eller deltid. Kursen administreras av Umeå Universitet.

5. Clinical training for doctors of medicine

Det är möjligt att göra din praktiska tjänstgöring parallellt med den sista kursen . Först behöver du hitta en arbetsplats där du kan kan göra minst sex månaders sammanhängande praktik.

Det är också möjligt att börja arbeta som läkare i upp till ett halvår innan du börjar din praktiska tjänstgöring. För att göra det måste du ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen.

6. Ansök om medicinsk legitimation

Nu har du gjort allt som behövs för att ansöka om legitimation. Så snart din läkarlegitimation har godkänts kan du börjar arbeta som läkare. Avgiften för att ansöka om legitimation som läkare utan specialistutbildning är 2 900 kronor (2022).

Säkerställ att du har följande dokument innan du skickar in din ansökan:

  • en kopia av ditt pass eller svenskt ID-kort,

  • bevis på språklig kompetens i svenska,

  • certifikat som visar att du har genomfört praktisk tjänstgöring.

När du har skickat in din ansökan tar det upp till fyra veckor innan du får din legitimation.

Anmäl dig till kursen Svenska för vårdpersonal

Är du läkare, men utbildad utanför EU/EES? Då finns Cure Staff här för att hjälpa dig att fortsätta din karriär – som läkare i Sverige. Kontakta oss idag så berättar vi mer om vårt utbildningsprogram. Första steget är att anmäla dig till kursen “Svenska för vårdpersonal”.

Anmäl dig till kursen idag