10 steg till jobbet som sjuksköterska i Sverige

Home | Vägen till legitimation | 10 steg till jobbet som sjuksköterska i Sverige
sjukskoterska-1024x683

10 steg till jobbet som sjuksköterska i Sverige

Vill du arbeta som sjuksköterska i Sverige? Med minst 25 dagars betald semester och 480 dagars föräldraledighet, finns det goda möjligheterna för en bra balans mellan arbete och fritid. Så hur kommer du igång? Låt oss titta på processen för att ansöka om en legitimation – så att du kan söka jobb som sjuksköterska i Sverige.

Du måste ha en legitimation för att få kalla dig sjuksköterska

Yrkestiteln sjuksköterska är namnskyddat. Det betyder att du måste ha en legitimation för att kalla dig sjuksköterska. Det är Socialstyrelsen som hanterar och godkänner legitimation för sjuksköterskor och de övriga 21 vårdyrken som kräver legitimation.

I denna artikel beskriver vi hur du i 10 enkla steg tar dig genom processen från ansökan om legitimation till att jobba som sjuksköterska i Sverige.

Steg 1: Är du utbildad sjuksköterska i ett land utanför EU/EES?

Det första steget är att få din utbildning granskad och godkänd av svenska myndigheter. Beroende på om din utbildning kommer från ett land inom eller utanför EU eller EES kan vägen till legitimation se olika ut:

 1. Du är utbildad inom EU eller EES.

 2. Du är utbildad utan EU eller EES, men har jobbat åtminstone 3 år i yrket inom EU/EES.

 3. Du är utbildad utanför EU eller EES.

Här får du en tydligt steg-för-steg guide som beskriver processen för dig som är utbildad utanför EU/EES. Om du faller under kategori 1 eller 2, behöver du endast skicka in din utbildning för granskning för sedan att ansöka om legitimation.

Steg 2: Få din sjuksköterskeutbildning granskad

Innan du kan ansöka om att göra kunskapsprovet behöver du skicka din utbildning för granskning hos Socialstyrelsen. Du ska fylla i ett ansökningsformulär och skicka in följande dokument:

 • ansökningsformulär med begäran om granskning av utländsk utbildning.

 • en kopia av förstasidan på ett giltigt pass eller svensk ID-handling.

 • en kopia av ett diplom eller annat intyg på att du har avslutat din utbildning.

 • en lista med innehåll och omfattning på avslutade kurser.

Om du har ändrat ditt för- eller efternamn sedan du avslutade din utbildning behöver du också skicka in ett intyg på namnändringen.

När myndigheten har granskat din utbildning kommer du får ett mail som beskriver nästa steg. Om din utbildning är godkänd är det nu dags för steg 3 och 4 i processen för att ansöka om legitimation.

Steg 3: Studera svenska

Innan du tar kunskapsprovet behöver du kunna tala och förstå svenska. Dina kunskaper i svenska måste motsvara nivå 3 med betyg E, vilket är ett godkänt betyg. Ju snabbare du lär dig svenska, desto snabbare kommer du också ha din legitimation.

Att tala och förstå svenska gör det enklare när du börjar söka jobb. Det är också en viktig del när du ska förstå och svara på frågorna i den teoretiska delen av kunskapsprovet.

Steg 4: Förberedelser inför kunskapsprovet

När din utbildning har blivit godkänt, och därmed motsvarar en svensk sjuksköterskeutbildning, är det dags för kunskapsprovet. Med Cure Staffs utbildning har du bästa förutsättningar att lyckas. Av alla sjuksköterskor som deltagit i Cure Staffs utbildningar, klarar 99 procent av dem kunskapstestet på första försöket.

Förberedelsekursen tar upp flera aspekter av sjuksköterskans roll inom det svenska vårdsystemet. Kurserna handlar om allt från farmakologi och läkemedelsdosering, till hygien vid omvårdnad och svensk sjukvårdsterminologi.

Under sex månader förbereder du dig på den teoretiska delen av kunskapsprovet. Därefter har du tre månaders förberedelser innan det är dags för den praktiska delen av provet.

Steg 5: Den teoretiska delen av kunskapsprovet

Den första delen av kunskapsprovet är teoretisk. Under en halvdag i Göteborg eller Kalmar, får du visa dina kunskaper och förmåga att värdera olika situationer utifrån de krav som ställs inom svensk sjukvård.

Teoriprovet består av två delar:

 1. Del 1 består av två patientfall som beskriver realistiska situationer en sjuksköterska kan stå inför i det dagliga arbete.

 2. Del 2 består av två frågor om läkemedelsdosering baserat på de två tidigare patientfallen.

När du har blivit godkänd på den teoretiska delen har du visat att du har den förståelse som krävs för att arbeta som sjuksköterska i Sverige. Nu är det dags för den praktiska delen av kunskapsprovet.

Steg 6: Den praktiska delen av kunskapsprovet

När du är godkänd på den teoretiska delen av kunskapsprovet, kan du anmäla dig till den praktiska delen. Här får du visa dina kunskaper i en verklighetstrogen miljö. Provet tillhandahålls av Göteborgs Universitet och består av två halvdagar i en OSCE, en klinisk examination.

Här får du visa dina färdigheter inom 12 olika områden. Det inkluderar, men är inte begränsat till, venprovtagning, kateterisering av urinblåsan och insättning av en perifer venkateter (PVK).

Steg 7: Lagar och regler inom svensk sjukvård

När du har blivit godkänt på kunskapsprovet ska du anmäla dig till kursen om svensk lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården. Det är en digital kurs som du ansöker till på Umeå Universitet. Kursen tar ungefär två veckor att slutföra.

Steg 8: Praktik på sjukhus eller annan vårdinstitution

Du kan börja din praktik samtidigt som du slutför dina studier om svensk lagstiftning. Praktiken ska göras hos en och samma arbetsgivare under minst tre månader. Under denna period får du visa din praktiska kunskap och lämplighet för yrket. Här får du också god insikt i hur det svenska vårdsystemet fungerar. Under din praktik har du en legitimerad sjuksköterska som handledare.

Det är du som är ansvarig för att hitta en praktikplats, men om du deltar i Cure Staffs utbildning kan vi ge förslag på en praktikplats som passar dig.

Steg 9: Ansök om legitimation

När praktiken är klar behöver din handledare ge dig ett intyg där det står att du har de kunskaper som krävs för att arbeta som sjuksköterska.

Nu är det dags att ansöka om en svensk legitimation. Det är viktigt att ha all dokumentation på plats innan du skickar in din ansökan.

Du behöver skicka in följande dokument:

 • bevis på att du har betalat ansökningsavgiften

 • kopia på ett giltigt ID

 • intyg på eventuellt namnbyte

 • kopia av ditt diplom eller intyg som visar dina språkliga kunskaper

 • kopia på ditt diplom från sjuksköterskestudier utomlands

 • lista på alla genomförda kurser, inklusive kursernas längd och innehåll

 • ett högst tre månader gammalt intyg på att du inte är förbjuden att utföra din yrkesroll.

Ansökningsavgiften för 2022 är 870 kronor. Det kan ta upp till tre veckor innan ansökan handläggs. Om du behöver komplettera din ansökan kommer Socialstyrelsen att kontakta dig. Cure Staff kan hjälpa dig med hela ansökningsprocessen, så att du så snabbt som möjligt kan få din legitimation.

Steg 10: Hitta ett jobb som sjuksköterska

Efter mycket förberedelse och hård arbete, är du nu legitimerad sjuksköterska. Det finns nu många möjligheter till arbete inom både offentlig och privat sektor.

Några korta fakta om sjuksköterskor i Sverige

 • 9 av 10 sjuksköterskor i Sverige är kvinnor.

 • Den genomsnittliga lönen 2020 var 38 700 kronor i månaden.

 • Under 2020 blev 4 944 sjuksköterskor legitimerade.

Cure Staff samarbetar med flera vårdinstitutioner och sjukhus. Vi kan hjälpa dig att hitta en anställning så snart du har fått din legitimation.

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsen tar det mellan två och fyra år att bli legitimerad sjuksköterska. En viktig del är att lära sig svenska, eftersom det är ett krav för att ta kunskapsprovet och ansöka om en praktikplats.

Med Cure Staffs utbildning har du din legitimation inom ett år. Vårt program kan göras på distans och guidar dig hela vägen fram till ett jobb som sjuksköterska. Hos oss får du stöd, språkkurser och praktisk kunskap för din yrkesroll. Vi har hjälpt många sjuksköterskor till legitimation och jobb i Sverige.

För att ansöka till vår förberedelsekurs för sjuksköterskor, behöver du:

 • åtminstone tre års eftergymnasial utbildning som sjuksköterska

 • bekräftelse från Socialstyrelsen att din utbildning har blivit granskad och godkänd som jämförbar med en svensk utbildning

 • intyg på kunskap i svenska nivå 3 med åtminstone E i betyg.

Du är varmt välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer. Cure Staff hjälper dig med allt; från att skicka din utbildning för granskning, till anställning inom den svenska sjukvården.