Arbeta och bo i Sverige

Home | Jobb i Sverige | Arbeta och bo i Sverige
Arbeta-och-bo-i-Sverige-1536x1079

Arbeta och bo i Sverige

Sverige är välkänt för sin nyutveckling och ett rikt näringsliv. Landet har en stark ställning globalt, trots att det är ett ganska litet land med sina 10 miljoner invånare.

Låt oss titta närmare på saken:

 • Sverige är ett jämställt land, med en generös föräldraledighet för båda föräldrarna.

 • Sjukvård är gratis för alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Även för vuxna är kostnaden för sjukvård och försäkringar låg jämfört med många andra länder.

 • Gratis utbildning ger dig många möjligheter. Du kan faktiskt gå en masterutbildning utan att behöva tömma ditt sparkonto.

Med detta sagt så varierar kostnaden för att leva och bo i Sverige mycket mellan stad och landsbygd. Beroende på var i Sverige du väljer att bo kan ditt liv se väldigt olika ut.

Går det att arbeta i Sverige om jag inte pratar svenska?

Många svenskar pratar väldigt bra engelska. Det fungerar alldeles utmärkt att göra sig förstådd även om du inte pratar svenska flytande. Men även om du arbetar för ett internationellt bolag kommer du ha stora fördelar om du förstår och pratar svenska.

När allt kommer omkring är det först när du pratar på personens modersmål som du når in i hjärtat. Det svenska språket blir därför din nyckel för att verkligen bli en del av det svenska samhället.

Om du arbetar som läkare, sjuksköterska eller optiker är god kunskap i svenska ett krav för att få legitimation i Sverige. Därför måste du ta ett kunskapsprov som säkerställer att du kan svenska på nivå C1.

Lär dig svenska med CureStaff

På CureStaff hjälper vi sjukvårdspersonal att lära sig svenska, så att de kan få sin legitimation och börja arbeta.

Vår utbildning har hjälpt hundratals personer att få ett jobb i Sverige. Hos CureStaff får du lära dig svenska. Vi hjälper dig att klara Kunskapsprovet som är ett krav för att arbeta inom den svenska frisk- och sjukvården.

Anmäl dig till våra språkkurser!

Hur är det att arbeta i Sverige?

Den svenska arbetskulturen präglas av disciplin och hård arbete. Samtidigt är en balans mellan privatliv och arbetsliv högt värderat.

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Det gäller för de flesta EU-länder. Men du behöver inte oroa dig. Lönen är alltid tillräcklig för att täcka vardagens kostnader. Genom särskilda avtal har du ofta en högre timersättning när du arbetar på kvällar, nätter eller under helgen.

I denna artikel kan du läsa om de viktigaste reglerna och begreppen alla som arbetar i Sverige borde veta.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är stark i Sverige. Det är en lagstiftning som finns för att skydda den anställde. När du arbetar i Sverige är det också viktigt att förstå vilka rättigheter du har.

 • Det finns inga minimilöner – om det inte är reglerat i ett kollektivavtal.

 • En genomsnittlig arbetsvecka består av 40 timmars arbete. Du har betalda raster, men lunchen är obetald. Din totala arbetsdag blir oftast mellan 9-10 timmar beroende på om du pendlar till arbetet.

 • Det finns en privat och en offentlig sektor i Sverige. Den offentliga sjukvården är uppdelad i ganska stora regioner. Om du arbetar i vården är du vanligtvis anställd i den offentliga sjukvården. Det finns också privata vårdgivare.

Fackliga organisationer, vad man i folkmun kallar “facket”

Den svenska jobbmarknaden har en lång tradition av fackliga organisationer. Redan på 1800-talet växte Sveriges fackrörelse fram. Dessa organisationer har stort inflytande på den svenska arbetsmarknaden.

Ungefär 70 procent av alla svenskar är medlemmar i ett fackförbund, eller “facket” som man säger i vardagligt tal. Förväxla inte fackförbundet med kollektivavtal.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet styr vilka regler om gäller på arbetsplatsen. Om din arbetsplats har ett eller flera kollektivavtal gäller det hela arbetsplatsen, även om du inte är medlem i ett fackförbund.

Avtalen är en samling av regler som arbetsgivare och de anställda måste förhålla sig till. Kollektivavtalen reglerar centrala bestämmelser i högre grad än vad som regleras i den svenska arbetsrätten. Avtalen styr bland annat pension, försäkringar, jämlika löner och lediga dagar.

Det finns också arbetsplatser utan kollektivavtal. Ofta är det mindre, privata företag som inte har någon facklig representant.

9 fördelar med att arbeta i Sverige

Låt oss kika närmare på arbetsrätten i Sverige. Den kan ge dig en bild av vilka förmåner som väntar dig när du har en tillsvidareanställning.

 1. Åtminstone 25 dagars betald semester.

 2. Betald sjukledighet efter första sjukdagen (karensavdrag).

 3. Vanligtvis ekonomisk kompensation när du arbetar kväll eller helg (obekväm arbetstid).

 4.  480 dagar av betald föräldraledighet.

 5. Starkt reglerad diskrimineringlag. Till exempel kan en arbetsgivare inte diskriminera en jobbkandidat för att hon är gravid. Arbetsgivaren får inte ens fråga om planer på att skaffa barn. Bara frågan är grund för diskriminering.

 6. Öppet arbetsklimat för nyutveckling och att komma med egna idéer. Hierarkier finns givetvis, men en titel betyder mindre här jämfört med i många andra länder.

 7. Vill du ta ledigt för att studera? Efter sex månader som tillsvidareanställd har du rätt att ansöka om ledighet för studier. Normalt sett måste studierna har koppling eller ge värde till din nuvarande position.

 8. Glöm för all del inte fikat! Detta är kaffepausen du inte får missa. På många arbetsplatser är fikarasten något av en helig stund. Det är där alla samlas för att lära känna varandra, prata om andra saker än arbetet – och såklart – njuta av ett bakverk eller en bulle.

 9. Konsensus i gruppen går före individens egna åsikter. Sverige är känt för att vara ett av de mest sekulära och indvidualistiska länderna i världen. Trots det är det extremt viktigt att kunna enas som grupp – att nå konsensus. Många svenska blir obekväma i öppna och högljudda diskussioner. Att genom samtal och förståelse för varandra nå ett enat beslut föredras ofta – särskilt på arbetsplatsen.

Anställningsformer i Sverige

Det finns tre typer av anställningsformer i Sverige. Beroende på din anställning har du som anställd rätt till fler eller färre förmåner.

 • Tillsvidareanställning

  Detta är den säkraste typen av anställning. Som anställd har du här flera rättigheter och en reglerad uppsägningstid. Beroende på hur länge du har jobbat, eller din nivå av ansvar, varierar uppsägningstiden från en till sex månader. Under uppsägningstiden har du rätt till samma förmåner som när du är anställd.

 • Tidsbegränsad anställning

  Denna typ av anställning har ett bestämt start- och slutdatum. En tidsbegränsad anställning är vanligt vid vikariat och säsongsanställningar. Detta är också den anställningsform som gäller när arbetsgivaren ska ersätta föräldralediga medarbetare.

 • Provanställning

  Det är svårt för arbetsgivare avsluta en tillsvidareanställning om inte den anställe grovt har misskött sitt arbete. Därför finns provansällning som ett alternativ när en arbetsgivare rekryterar nya medarbetare. Provanställningen ger båda parter – arbetsgivare och arbetstagare – rätt att under upp till sex månader prova om arbetet fungerar. Under provanställningen har du som arbetstagare ingen uppsägningstid.

Hur gör jag för att få arbetstillstånd i Sverige?

Innan du kan börja jobba i Sverige måste du ha ett uppehållstillstånd. Det ger dig rätt att bo i Sverige. För att få ett uppehållstillstånd måste du kontakta Migrationsverket. De hanterar alla ärenden som rör immigration, tillstånd, visum och medborgarskap.

Du kan få ett tillfälligt tillstånd innan du kommer till Sverige. Om du till exempel väljer att ta en språkkurs från CureStaff, hjälper vi dig att ansöka om tillstånd för att studera och arbeta i Sverige.

Personnummer och BankID är ett måste för att använda digitala tjänster I Sverige är en stor del av välfärdstjänsterna digitala. Fördelen är att du inte behöver oroa dig om din stad inte har ett kontor för Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.

Men för att kunna använda alla digitala tjänster måste du ha ett svenskt personnummer. När du har ett svensk personnummer kan du också identifiera dig digitalt med appen BankID.

Hur är det att arbeta i den svenska sjukvården?

Arbete inom den svenska frisk- eller sjukvården är ett utmärkt alternativ för dig som vill flytta till Sverige. Är du redan legitimerad sjuksköterska? Har du arbetat som tandläkare i många och kan uppvisa prov på din erfarenhet och expertis?

Du behöver en yrkeslegitimation för att få arbeta i den svenska sjukvården. Processen för att bli legitimerad skiljer sig beroende på om du är utbildad i ett land inom eller utanför EU/ESS.

För att få en medicinsk legitimation behöver du bli godkänd av Socialstyrelsen. De granskar din utbildning och erfarenhet av yrket. Du kan också behöva ta ett språktest. Om du måste det beror på vad du bott tidigare. Du behöver också få godkänt på både ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Kunskapsprovet ser olika ut beroende på ditt yrke. Idag är det 22 medicinska professioner där legitimation är ett krav för att få arbeta i Sverige.

Kan jag som utländsk läkare arbeta i Sverige?

Alla läkare som arbetar i Sverige måste ha en svensk läkarlegitimation. Här finns det tre vägar att gå. Vilken väg du tar beror på var du utbildade dig eller i vilket land du har arbetet de senaste tre åren.

 • Om din huvudsakliga utbildning kommer från ett EU/ESS-land är processen enkel. Du ansöker om en medicinsk legitimation och betalar avgiften. Det är enkelt med ett svenskt personnummer och BankID.

 • Om du är utbildad utanför EU/ESS blir nästa fråga: Har du arbetat i ett EU/ESS-land de senaste tre åren? Om så är fallet, gäller samma regler som ovan.

 • Om du inte är utbildad, eller har arbetat, inom EU/ESS behöver du visa upp din kompetens och utbildning. När den är godkänd av Socialstyrelsen kan du sedan ansöka om en svensk legitimation.

Att lära dig svenska på C1-nivå är nyckeln för att få din legitimation. På Socialstyrelsens hemsida säger de att det ofta tar 2-4 år från att du skickar in din utbildningshistorik till att du har din legitimation.

Men om du går via CureStaff kan du få din legitimation på bara 12 månader. Låt oss berätta hur!

Vill du arbeta i Sverige?

Sverige är ett fantastiskt land att leva och bo i. Det är enkelt att kombinera ditt arbete med gott om tid för ledighet tillsammans med din familj och vänner.

Det finns en brist på läkare, sjuksköterskor och tandläkare i Sverige. Antalet personer som utbildar sig inom dessa yrkena är för få. Därför är chansen stor att du får arbete när du flyttar hit.

Vi vill att du ska få den bästa möjliga starten på din nya resa! Om du vill arbeta i Sverige, kontakta CureStaff, hjälper vi dig gärna att få en framgångsrik start på ditt nya liv.