Ansök om medicinsk legitimation för utbildade inom EU/EES i sverige

Home | Vägen till legitimation | Ansök om medicinsk legitimation för utbildade inom EU/EES i sverige
Ansok-om-medicinsk-legitimation-1536x1025

Ansök om medicinsk legitimation för utbildade inom EU/EES i sverige

Det finns 22 yrken som kräver att du har en svensk legitimation innan du börjar arbeta. Denna artikel beskriver hur du gör för att ansöka om en medicinsk legitimation om du är utbildad inom EU eller EES. Samma regler gäller för dig som har klarat de första stegen som krävs om du är utbildad utanför EU eller EES.

Vägen till legitimation varierar beroende på var du utbildade dig. Om din grundutbildning är från ett land i EU/EES, eller du har arbetat i EU/EES de senaste tre åren, behöver du inte göra kunskapstestet innan du påbörjar din ansökan.

Kom ihåg att dokumentation, avgifter och krav varierar beroende på ditt yrke. När du väljer att ansöka om legitimation med Cure Staff hjälper vi dig genom varje steg i processen.

Vilken dokumentation behövs för att ansöka om svensk legitimation?

För att få en svensk legitimation, behöver Socialstyrelsen först godkänna dina yrkeskvalifikationer. Du måste också visa att du har tillräcklig språkförståelse i svenska, danska eller norska. Om du idag inte pratar något av språken, rekommenderar vi att du anmäler dig till vår kurs Svenska för vårdpersonal.

Du gör din anmälan på socialstyrelsen.se, via ett webbformulär eller genom att fylla i en pappersblankett. Innan du påbörjar anmälan behöver du förbereda följande dokumentation:

 • Bevis på att du betalat ansökningsavgiften.

 • En kopia på giltigt ID. Det kan vara en kopia av ett nationellt ID-kort eller förstasidan i ditt pass.

 • Dokumentation på eventuellt namnbyte, om det gjorts efter avslutade studier.

 • Dokumentation på språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

 • Ditt yrkesdiplom.

 • Certifikat som visar att du inte är förbjuden att utföra ditt yrke. Dokumentet får inte vara äldre än tre månader.

 • Certifikat som visar att du möter åtminstone ett av EU-direktivens krav för ditt yrke.

 • Dokumentation av kurser, innehåll och längd på din utbildning.

Har du en specialistkompetens?

När du ansöker om en medicinsk legitimation, kan du samtidigt ansöka om bevis på specialistkompetens. Avgiften för detta är samma som för den ordinarie legitimationen. Om du vill legitimera dig inom flera specialistområden betalar du en avgift för varje område.

Översätt dina dokument och certifikat

För att översätta dokumentationen behöver du anlita en auktoriserad översättare för svenska eller engelska. Kammarkollegiet kan ge dig en lista med certifierade översättare. Om din dokumentation är på engelska, svenska, danska eller norska behöver de inte översättas.

Visa dina språkkunskaper i svenska, danska eller norska

Innan du ansöker om legitimation måste du visa att du talar svenska, danska eller norska flytande. Detta gäller för alla, även de som är nordiska medborgare. Du behöver uppvisa ett diplom eller certifikat som bevis på dina språkkunskaper.

Om du idag inte pratar något av dessa språk, rekommenderar vi att du börjar studera svenska så snart som möjligt. Du kan bevisa dina språkliga kompetenser genom att skicka in godkända resultat från:

 • Svenska, nivå C1 (denna kurs erbjuder Cure Staff).

 • Svenska på nivå 3 från Komvux eller svenska som andraspråk.

 • Andra kurser eller prov som visar att du får studera vid ett svenskt universitet.

 • Bedömning av vårdgivare med tydlig dokumentation av hur bedömningen genomfördes.

Cure Staff erbjuder svenska kurser i linje med den europeiska referensramen (GERS) för språk.

Börja idag: 3 steg till svensk legitimation

Om din grundutbildning genomfördes i EU eller EES, består vägen till svensk legitimation av tre steg:

 1. Betala avgiften

  Ta ett foto eller en kopia av ditt kontoutdrag för att visa att betalningen har genomförts. Avgiften för 2022 års ansökan är 870 kronor för de flesta vårdyrken, med följande undantag: – Kiropraktor – 2 900 kronor – Naprapat – 2 900 kronor – Psykolog – 2 900 kronor – Psykoterapeut – 2 900 kronor – Läkare om din AT-utbildning var förlagd i Sverige – 2 900 kronor. Om din praktik gjordes i ett annat land är avgiften 870 kronor.

 2. Intyg på språkkunskaper

  Om du inte pratar svenska, danska eller norska, börja studera svenska så snart du bestämt dig för att du vill 

  arbeta i Sverige.

 3. Ansök om legitimation via Socialstyrelsen

  Skicka in all nödvändig dokumentation, inklusive intyg på språkkunskaper.

När Socialstyrelsen har tagit emot din ansökan, är de skyldiga att hantera ansökan inom fyra veckor. Om din ansökan inte är komplett kommer du att bli kontaktad för att komplettera din ansökan. Ett beslut på din ansökan måste göras inom fyra månader efter att du skickat in all nödvändig dokumentation.

Kom igång med Cure Staffs kurs i svenska!

Vi ser till att internationella kandidater får bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom sjuk- och hälsovården i Sverige. Cure Staff stöttar dig genom varje steg i processen, från första språkkursen till jobbansökan.

Anmäl dig till vår språkkurs.