Vill du arbeta som barnmorska i Sverige?

Mother holding tiny foot of newborn baby

Professionella barnmorskor har varit en del av mödravården i Sverige under mer än 300 år. Barnmorskor ger inte bara vård till kvinnor under graviditet och förlossning. De har också en rådgivande funktion vid val av preventivmedel och sexuell hälsa för både män och kvinnor.

För att bli barnmorska krävs en kandidatexamen som sjuksköterska, tillsammans med en magister i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Yrkestiteln barnmorska är skyddad enligt svensk lag. Om du vill arbeta som barnmorska måste du därför ha en legitimation.

Denna artikel förklarar allt du behöver veta om hur man ansöker om legitimation för att arbeta som barnmorska. Den ger dig också en historia till yrket och den långa traditionen av professionella barnmorskor i Sverige.

Fem steg för att bli legitimerad barnmorska

 

1. Få din utbildning granskad av Socialstyrelsen

För att bli en registrerad barnmorska behöver du ha en kandidatexamen som sjuksköterska, plus 18 månaders barnmorskeutbildning. Om du huvudsakligen utbildades utanför EU/EES ska du skicka in din utbildning för granskning hos Socialstyrelsen. De avgör om du har rätt kvalifikationer för att ta kunskapsprovet.

2. Slipa dina kunskaper i det svenska språket

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet måste du kunna prata svenska flytande. Goda språkkunskaper är avgörande för att prata med dina patienter. Förutom vardaglig konversation, är det också viktigt att du lär dig yrkesspecifika ord och begrepp. Du behöver inte skicka in dokumentation på dina språkkunskaper förrän du ansöker om legitimation. Däremot kommer goda kunskaper i svenska göra det betydligt enklare att klara kunskapsprovet.
Anmäl dig till vår kurs:

Svenska för sjukvårdspersonal

3. Ta kunskapsprovet för sjuksköterskor och barnmorskor

När din utbildning är granskad är nästa steg att göra kunskapsprovet. Provet görs på svenska och syftet är att se om din kunskap är tillräcklig för en svensk legitimation.
För att få en legitimation som barnmorska behöver du ta två kunskapsprov. Först måste du klara provet för sjuksköterskor, varefter du gör motsvarande prov för barnmorskor. Det teoretiska provet hålls två gånger per år och består av fyra mindre delprov:

 1. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och yrket som barnmorska
  Provet innehåller frågor om mödravård och dess vetenskapliga grund, evidens samt beprövad erfarenhet, grundläggande gynekologi, antikonception, förskrivningsrätt, samlevnad och sexualitet, genusperspektiv och kvinnors livsvillkor, samt barnmorska som profession.

 2. Graviditet, hälsoövervakning, föräldraskap samt avvikelser och komplikationer
  Provet innehåller frågor kring normal och komplicerad graviditet, hälsoövervakning av mor och foster, föräldrastöd och delaktighet.

 3. Förlossningsvård och vård efter förlossning. Normal och komplicerad förlossning.
  Provet innehåller frågor kring grundläggande obstetriska begrepp, födandets psykologi och partnerns roll, förlossningsrädsla, obstetrisk vård, smärtlindring, bristningar och suturering samt förlossningsoperationer, akuta situationer och hälsa/ohälsa efter förlossning.

 4. Postnatal vård. Tiden som nyfödd och amning.
  Provet innehåller frågor kring det nyfödda barnet, fullgånget eller prematurt, neonatal hjärt- och lungräddning, amningsstöd och avvikelser.

4. Studera lagstiftning och regler som berör sjukvården

När du har fått godkänt på kunskapsprovet är det dags för en kurs om svensk lagstiftning och de regler som berör svensk sjukvård. Detta är en digital kurs som hålls av Umeå Universitet.

5. Praktik

Nu är det dags att demonstrera dina praktiska kunskaper i form av en praktikperiod på ett svenskt sjukhus eller en mödravårdscentral. Praktiken ger dig också värdefull insikt i det svenska sjukvårdssystemet. Du behöver göra två praktikperioder, tre månader på vardera arbetsplats.

6. Ansök om legitimation för att jobba som barnmorska

När du har avslutat alla steg kan du ansöka om en legitimation. Så fort du har fått din legitimation kan du söka jobb för att arbeta som barnmorska i Sverige.

Visste du detta om mödravården i Sverige?

 

Syftet med den svenska mödravården var att stärka kvinnans och familjens roll i samhället. Det fanns också en politisk bakgrund med målet att främja jämställdhet mellan könen. Idag genomför barnmorskor 80 procent av all mödravård och 80 procent av den reproduktiva hälsovården i Sverige.

 • Under 2019 föddes 108 000 barn i Sverige.
 • Mödradödligheten i Sverige är 3-4 på 100 000.
 • Varje barn garanterar 480 dagars föräldraledighet.

Redan 1974 tilläts fri abort fram till vecka 18 i Sverige. Under 2019 rapporterades att 36 151 legala aborter hade genomförts i samråd med en barnmorska eller annan vårdpersonal. Trots den intensiva internationella debatten om aborträtten, ger Sverige ett tydligt svar: Möjligheten att legalt göra en abort har inte ökat det faktiska antalet aborter.

En lång och stolt historia av professionella barnmorskor

 

Sverige har en lång tradition av praktiserande barnmorskor. Redan 1711 blev barnmorska ett etablerat yrke och år 1886 grundades Barnmorskeförbundet. Det är en fristående organisation som arbetar med att främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, utveckla kunskapen hos barnmorskor och förbättra reproduktiv och perinatal vård. Idag har Barnmorskeförbundet en viktig roll internationellt, där de för talan framåt för kvinnors reproduktiva hälsa.

Sverige har en väldigt låg mödradödlighet. En viktig anledning är den statligt finansierade mödra- och barnavården. Att ha kostnadsfri tillgång till hälsovård under graviditeten blev möjligt redan under 50-talets Sverige. Idag föds nästan 100 procent av alla barn på ett sjukhus med en barnmorska närvarande.

När ett barn föds måste barnmorskan alltid bekräfta födseln med ett intyg. Detta skickas in till folkbokföringen, där alla svenskar i över 200 år har registrerats. Det gör den svenska folkbokföringen till en av de äldsta och mest välfungerande systemen för folkräkning ur ett internationellt perspektiv.

Redo att starta din resa mot jobbet som barnmorska?

 

Sverige är ett fantastiskt land att leva och bo i. Det är enkelt att kombinera arbete med en generös semester tillsammans med din familj och vänner. Dessutom finns det en brist på barnmorskor, så du kommer inte att gå utan jobb.

Cure Staff kan hjälpa dig med allt du behöver. Vi skickar in din utbildning för granskning, erbjuder kurser i svenska, förberedelser inför kunskapsprovet och mycket mer. Vi stöttar dig från dag ett till den dag du har legitimationen som barnmorska i handen.

Funderar du på att jobba som barnmorska i Sverige? Kontakta oss så hjälper vi dig att kickstarta din karriär inom svensk sjukvård!

Facebook
LinkedIn